KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Dersleri Nelerdir?

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına memur ataması yapmak için uygulanan bir sınav olan KPSS, genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki farklı soru kategorisinden oluşmaktadır. Toplamda 120 sorudan oluşan KPSS sınavının 60 sorusu genel yetenek, 60 sorusu da genel kültür kategorisinden oluşmaktadır. Tüm bu sorular için sınava giren adaylara verilen süre ise 130 dakikadır. Peki, genel kültür ve genel yetenek soruları hangi dersleri içermektedir?

Genel Yetenek

KPSS Lisans Genel Yetenek bölümü Türkçe ve matematik olmak üzere iki farklı dersten oluşur. Bölüm 30 adet Türkçe 30 adet matematik sorusu olmak üzere toplam 60 sorudan oluşur. Türkçe kısmı için özellikle paragraf ve dilbilgisi soru tipleri adayların başarısını belirleyici olabilmektedir. Zaman zaman uzun metinlerden oluşabilen sorular sebebiyle sınav esnasında zaman yönetimi de oldukça önemli olabilmektedir. Bu sebeple adayların sınav öncesinde kendilerini sınav süresi ile sınırlayarak bolca deneme çözmesi tavsiye edilir.

Matematik kısmında ise ağırlıklı olarak problem soru tipi sorulmaktadır. Adayların genel olarak zorluk yaşadıkları bir soru tipi olduğundan bu tipini başarı bir şekilde çözmek adaylara avantaj sağlayacaktır.

Genel Kültür

KPSS Lisans Genel Kültür bölümü, genel yeteneğe kıyasla daha fazla ders içerir. Bu bölümde Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Bilgiler olmak üzere toplam 4 adet dersten 60 soru sorulmaktadır. Soru dağılımı ise şöyledir: Tarih-25 soru, Coğrafya-18soru, Vatandaşlık-9 soru, Güncel Bilgiler-6 soru

kpss

 

Genel kültür bölümüne daha ayrıntılı bakabilmek adına derslerin içerdiği konuları inceleyebiliriz.

KPSS Lisans Tarih; İslamiyet Öncesi Türk Devletleri, İlk Müslüman Türk Devletleri, Osmanlı Devleti Tarihi, Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti, 20. Yüzyılda Osmanlı, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve Kurtuluş Savaşı Cepheleri, Atatürk Dönemi, Atatürk İlkeleri ve Çağdaş Türk Tarihi gibi konuları kapsar.

 KPSS Lisans Coğrafyanın konuları arasında ise Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası ve Konumu, Türkiye’nin Yer Şekilleri, Su Örtüsü, İklimi ve Bitki Örtüsü, Tarım, Hayvancılık, Madenler, Enerji Kaynakları, Sanayi, Turizm Ulaşım gibi konular yer almaktadır.

 KPSS Lisans Vatandaşlık ise Hukuka Giriş, Anayasal Gelişmeler, Temel Haklar, İdari Yapı gibi konuları içermektedir.